با حضور حداکثری اعضا؛

سیصد و هفتمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

سیصد و هفتمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حداکثری اعضای این شورا به صورت حضوری و برخط برگزارش شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، سيصد و هفتمين جلسه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در تاريخ ٢٧ تير سال ١٤٠٢، با حضور اكثريت به صورت حضوري و برخط، برگزار شد.

در اين نشست، ابتدا پيش از شروع دستور کار جلسه، نكاتي پيرامون تهيه تقويم مناسبی مشاغل براي حوزه مهندسي كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، ماده ١٢٢ برنامه هفتم توسعه كشور، ميزباني استان قم براي اجلاس بعدي، تسريع در اجرايي شدن ( اتصال ) خدمات آزمايشگاهي به سامانه جامع اجرا، شرح خدمات تعرفه خدمات مهندسي و … مطرح شد.

گزارشی از امور جاري اين سازمان، گزارشي از نحوه برگزاري اجلاس بيست و ششم، واکاوی وضعيت تراز و بودجه استان هايي كه در دوره كرونا موفق به تشكيل مجمع نشده اند، اصلاح شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان استان ها، تبصره ٥ نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه هيات مديره و اركان سازمان ها و قرار دادن اطلاعات قراردادهاي منعقد شده در سامانه تداركات دولت ( ستاد ) از جمله محورهاي مورد بررسي در اين نشست بود.

×