در جلسه سیصد‌و‌بیست و هشتم شورای مرکزی:

صدور رأی کمیته داوری در خصوص استان کرمانشاه

نوبت بعد‌از‌ظهرجلسه شورای مرکزی سه‌شنبه هشتم خرداد‌ماه ۱۴۰۳ با حضور رؤسای استان‌ها در سالن جلسات نظام مهندسی ساختمان(شورای مرکزی) برگزار شد.

در این جلسه، به‌عنوان اولین دستور، موضوع سازمان نظام مهندسی  استان کرمانشاه مطرح و گزارشی از سوی ريیس سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه بیان شد و پس از آن دکتر یزدانی رئیس هیأت داوری گزارش خود را از جلسات داوری به شورای مرکزی ارائه کرد که در نهایت با توجه به مستندات و مواردی که در صحن شورا مطرح شد و با توجه به عدم رعایت ماده ۱۶ شیوه‌نامه نحوه اداره جلسات مجمع عمومی، مصوبات مجمع استان کرمانشاه فاقد اعتبار قانونی اعلام و مقرر شد مجمع فوق‌العاده در اسرع وقت، برگزار شود.
در ادامه جلسه بررسی موضوع تعرفه استان‌ها و عملیاتی شدن آن با توجه به پیگیری‌های رئیس سازمان، دکتر شکیب از وزارت راه و شهرسازی و حداقل و حداکثر تعرفه و همچنین رایزنی برای شش ماهه دوم سقف تعرفه بررسی شد.

در ادامه مشکل استان‌ها در خصوص تعاملات با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، مقرر شد شورای مرکزی در خصوص تعامل حداکثری با دستگاه‌های اجرایی، با استان‌ها رایزنی و مذاکره شود. 

×