سی وپنجمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سی وپنجمین جلسه کمیسیون حقوقی با حضور اعضا و مدعوین محترم بصورت تلفیقی برگزار شد طی این جلسه نظامنامه اداری استخدامی و تشکیلاتی بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید همچنین ب نامه های ارجاعی در کمیسیون پاسخ مکفی ارائه گردید

×