پانزدهمین جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد، مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پانزدهمین جلسه کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی روز دوشنبه 1402/12/21 ب میزبانی نظام مهندسی استان تهران طی نشستی مشترک با اعضای کمیسیون انرژی آن سازمان و سایر مدعوین محترم برگزار شد.طی این جلسه هماهنگی جهت برگزاری کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و صنایع وابسته که در خرداد ماه سال آتی در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد، صورت پذیرفت.

×