در جلسه کمیته کارشناسان ماده ۲۷ شورای مرکزی:

افزودن دوره‌های جدید به دوره‌های صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷

هشتمین جلسه کمیته کارشناسان ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکشنبه دهم تیرماه ۱۴۰۳ در سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری برگزار شد.

در این جلسه سر فصل های دوره‌های آموزشی عمومی صلاحیت‌های کارشناسی ماده ۲۷ پیرو جلسه روز گذشته (نهم تیرماه) دوباره مورد بررسی قرار گرفت و ضمن افزودن دوره‌های آشنایی با حقوق املاک و اصول و مبانی ارزیابی، خسارت و غرامت، اجرت‌المثل، اجاره‌بهای املاک، اصول و مبانی ارزیابی زمین و ساختمان و اصول و مبانی ارزیابی تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی و نیز تخصیص دوره‌ها برای هر رشته متناسب با تخصص مربوطه، زمان برگزاری هر دوره آموزشی نیز پیشنهاد شد.

×