جهت ثبت سفارش خرید کتاب متروپل؛ واکاوی فنی یک فاجعه با قیمت 1,800,000 ریال فرم زیر تکمیل کنید
هزینه ارسال به عهده خریدار میباشد که هنگام دریافت محصول به مامور پست پرداخت میگردد.