گروه تخصصی برق

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز دوشنبه 1401/10/05 در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.
در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس گروه تخصصی برق: دکتر مهرداد موحدپور
نایب رییس گروه تخصصی برق: مهندس ایمان سریری
دبیر گروه تخصصی برق: مهندس افشین نامی

در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو گروه برای سال جاری پرداختند.

هیات رئیسه گروه تخصصی برق

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 کهکیلویه و بویر احمد مهرداد موحد پور رئیس گروه تخصصی
2 خراسان رضوی ایمان سریری نایب رئیس گروه تخصصی
3 کردستان افشین نامی دبیر گروه تخصصی
4 آذربایجان شرقی رویا صادقی عضو
5 آذربایجان غربی کریم ارس زاده عضو
6 البرز مهدی اسماعیلی عضو
7 بوشهر علی کریمی عضو
8 تهران رضا واحدی عضو
9 خراسان شمالی حامد حقانی عضو
10 خوزستان محمدعلی عبدالله پور عضو
11 کرمان علی جهان آرا عضو
12 کرمانشاه فرناز خامین همدانی عضو
13 گلستان دانیال قاسمی عضو
14 گیلان راحله اصلاح نیا عضو
15 هرمزگان نیما امیر شکاری عضو
16 همدان محمد نوروزی عضو

 

دوره نهم

# نام و نام خانوادگی
1 مهرداد موحد پور
2 ایمان سریری
3 افشین نامی
4 رویا صادقی
5 کریم ارس زاده
6 مهدی اسماعیلی
7 علی کریمی
8 رضا واحدی
9 حامد حقانی
10 محمدعلی عبدالله پور
11 علی جهان آرا
12 فرناز خامین همدانی
13 دانیال قاسمی
14 محمد پور احمدی
15 نیما امیر شکاری
16 محمد نوروزی

دوره هشتم

# نام و نام خانوادگی
1 سیامک اسماعیلی
2 محمدرضا گلپور شیرازی
3 علیرضا سنایی‌دشتی
4 سید محمد هاشمی
5 رضا عصاره
6 مرتضی سیف‌زاده
7 سیدکاظم مجابی
8 افشین فرهی مقدم
9 علی محمدی
10 کیانوش علیپور
11 احمدرضا گران
12 محمد فیروزیان
13 مجید ثاقبی

دوره هفتم

# نام و نام خانوادگی
1 عبدالله امرالهی
2 مهدی شایان
3 سید محمد هاشمی
4 علی رفیعی
5 حمید رمضان دهنوی
6 هیوا لهونیان
7 علی محمدی
8 کیانوش علیپور
9 محمد فیروزیان
10 سیامک اسماعیلی
11 توحید شفیعی

دوره ششم

# نام و نام خانوادگی
1 بهرام چاوشی
2 سید کاظم مجابی
3 مجید ولدان
4 علیرضا سنائی دشتی
5 جمال مشتاق
6 سلیمان شیرزادی
7 رضا عصاره
8 علی غنی
9 کیانوش علیپور

دوره پنجم

# نام و نام خانوادگی
1 بهرام چاوشی
2 علیرضا سنائی دشتی
3 سلیمان شیرزادی
4 رضا عصاره
5 کیانوش علیپور
6 علی غنی
7 کاظم مجابی
8 جمال مشتاق
9 مجید ولدان

دوره چهارم

# نام و نام خانوادگی
1 سید محمد غرضی
2 داریوس دیودیده
3 سید کاظم مجابی
4 مجید ولدان
5 مرتضی سیف زاده
6 محمد جعفر خوش اندام
7 علیرضا سنائی دشتی
8 محمدرضا فاطمی
9 پویا صالحی
10 عبد الله امر اللهی
11 جمال مشتاق
12 بیات مختاری
13 سلیمان شیرزادی
14 نیلوفر شاه منصوری