تا پایان سال جاری تعرفه خدمات مهندسی ۱۴۰۲ اعلام خواهد شد

تا پایان سال جاری تعرفه خدمات مهندسی ۱۴۰۲ اعلام خواهد شد / باید فاصله دانش و اجرا را کاهش دهیم

تا پایان سال جاری تعرفه خدمات مهندسی ۱۴۰۲ اعلام خواهد شد

دکتر حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان روز چهارشنبه ضمن حضور در جلسه هیات مدیره سازمان استان مازندران در جریان دغدغه های مهندسین استان و اعضای هیات مدیره قرار گرفت.
وی نقش سازمان مازندران در کشور را بسیار مهم ارزیابی نمود و افزود: در شورای مرکزی نگاه خاصی به اعضای اصلی یا علل البدل وجود نداشته و از نظرات همه اعضا استفاده میکنیم.
ایشان نقش همه اعضای هیات مدیره در کشور را در تصمیمات شورای مرکزی مهم دانست و افزود: همه دغدغه بنده بعنوان ریاست شورای مرکزی این است که باید به افزایش کیفیت ساخت و ساز کمک نمایم و در این مسیر باید فاصله دانش و اجرا را کاهش دهیم.
دکتر شکیب تغییر رویکرد شورای مرکزی و سازمان های نظام مهندسی جهت افزایش کیفیت ساخت و ساز را بسیار مهم ارزیابی نمود و افزود: مالک یا کارفرما باید به این نتیجه برسد که حضور مهندس موجب حفظ منافعش خواهد شد و در اینصورت می توانیم حق الزحمه واقعی خود را دریافت نماییم.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن اشاره به جلسه مشترک شورای مرکزی و وزیر راه و شهرسازی اصلاح روابط بیرون سازمانی از جمله وزارت راه و شهرسازی را مهم دانست و گفت: هم اکنون ارتباط خوبی با وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و نگاه وزارت خانه نسبت به گذشته تغییرات مثبتی داشته است .
ایشان رابطه شورای مرکزی با کمیسیون عمران مجلس و وزارت کشور را نیز مثبت دانست و گفت: باید از همه ظرفیت ها برای حل مشکلات جامعه مهندسی استفاده کنیم و در این راستا لازم است در ابتدا ارتباطات خوبی با همه مهندسین عضو و اعضای هیات مدیره استانها داشته باشیم.
رییس شورای مرکزی ضمن مهم ارزیابی نمودن جایگاه نظام مهندسی در جامعه، مطالبه گری مهندسین عضو سازمان را مهم دانست و گفت: همه مهندسین باید به انسجام سازمان کمک نمایند تا خدشه ای به جایگاه سازمان در میان مردم وارد نشود و این موضوع جز با همدلی اعضای هیات مدیره و اعضای سازمان محقق نخواهد شد.
ایشان ضمن مظلوم خواندن مهندسین و تقدیر از خویشتنداری جامعه مهندسی در تعیین یکساله قیمت تعرفه خدمات مهندسی، این موضوع را یکی از مهمترین پیگیری های شورای مرکزی دانست و گفت: با تعاملات ویژه با وزارت راه و شهرسازی قطعا تا ۲۸ اسفند تعرفه سال آتی بر اساس قیمت های واقعی ساخت و ساز اعلام خواهد شد و امیدواریم وزارت راه و شهرسازی هم موافقت نماید ولی در هر صورت در تلاش هستیم بصورت فصلی تعرفه خدمات نظام مهندسی را در سال آتی بروز نماییم.
‎وی ضمن اعلام تهیه شرح خدمات رشته های مهندسی توسط شورای مرکزی و ارسال به وزارت راه و شهرسازی گفت بزودی این شرح خدمات هفته رشته در اختیار سازمان های نظام مهندسی کشور قرار خواهد گرفت.
‎رییس شورای مرکزی در پایان از رایزنی با دیوان عدالت اداری برای حل و فصل مشکل شناسنامه فنی و ملکی نیز خبر داد.
×