"سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل"

 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظر دارد  سومین "سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل" را  روزهای  چهارشنبه و پنجشنبه 3 و 4 خرداد 1402 به صورت حضوری در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار نماید.

 
سمینار آموزشی فوق ۱۶ ساعت طی دو روز همراه با ۲ وعده نهار، ۴ میان وعده و پک آموزشی (شامل یک نسخه کتاب «متروپل؛ واکاوی فنی یک فاجعه») خواهد بود.
-لازم به ذکر است پس از پایان سمینار فوق، گواهی ارتقاء پایه به شرکت کنندگان محترم اعطا خواهد شد که مدت زمان اعتبار آن  از تاریخ صدور 3 سال می باشد.
 
 
- تأمین اسکان (در صورت نیاز) با شرکت کنندگان محترم می باشد.
 
-محورهای سمینار:

حقوق مهندسی ساختمان

توسعه سیستم های سازه ای

بررسی فنی فروریزش

به کارگیری استانداردها و مقررات ملی در طراحی معماری سازه ها

HSE و اصول ایمنی در ساختمان ها

ضوابط طراحی و اجرایی سقف های وافل

بررسی متروپل از منظر مقررات اجرایی

پایش سازه ها و ضرورت آن